SILNÁ EURÓPA

10.000 európskych pohraničných stráží do roku 2022

"Ochraňujeme naše hranice a zastavíme nelegálnu migráciu s 10 000 novými úradníkmi agentúry Frontex do roku 2022." VIDIEŤ VIAC
Chránime vonkajšie hranice Európy. Do roku 2022 vybavíme európsku pohraničnú a pobrežnú stráž najmenej 10 000 novými dôstojníkmi a najnovšími technológiami vrátane bezpilotných lietadiel s priamym právom na zásah na našich spoločných vonkajších hraniciach. Len spoločne definitívne zastavíme cynický obchod pašerákov a obchodníkov s ľuďmi, budeme bojovať proti nelegálnej migrácii a pomôžeme ľuďom v núdzi.

Európska FBI v boji proti terorizmu a organizovanému zločinu

"Vytvoríme európsku FBI na boj proti terorizmu a organizovanému zločinu." VIDIEŤ VIAC
Tým, že zdvojnásobíme počet zamestnancov Europolu a zmeníme ho na európsku FBI, kde spoločné vyšetrovacie tímy prepoja všetky informácie o páchateľoch a radikalizovaných osobách, umožníme našim národným policajným zborom chytiť teroristov predtým, ako môžu uskutočniť prvý úder proti našim občanom a zintenzívniť boj proti organizovanému zločinu. VIDIEŤ VIAC

Zastavenie prístupových rokovaní s Tureckom

"Zastavíme prístupové rokovania s Tureckom." VIDIEŤ VIAC
Zastavíme prístupové rokovania Turecka. Európa a Turecko by sa mali zamerať na partnerstvo a spoluprácu v konkrétnych oblastiach – úspešným príkladom je úzka hospodárska spolupráca a vyhlásenie o utečencoch medzi EÚ a Tureckom - Turecko sa však vzďaľuje od európskych hodnôt. Členstvo v EÚ preto nie je pre Turecko možnosťou a rokovania musia byť zastavené.

Nový mechanizmus právneho štátu

"Budeme brániť našu demokraciu, nezávislosť súdnictva a slobodu tlače v Európe vytvorením nového mechanizmu právneho štátu." VIDIEŤ VIAC
Nenecháme nikomu podkopať naše základné demokratické princípy. Vytvorením nového mechanizmu právneho štátu podnikneme konkrétne kroky s účinným nástrojom na ochranu nášho právneho štátu. Iba transparentný, nezávislý orgán, chránený pred politickým tlakom a rovnako hodnotiaci všetky členské štáty, môže zabezpečiť, aby sa v našej Únii zachovala nezávislosť súdnictva, sloboda tlače a boj proti korupcii.

INTELIGENTNÁ EURÓPA

Európsky akčný plán proti rakovine

"Spustíme európsky hlavný plán na spojenie našich síl v boji proti rakovine." Stiahnuť VIDIEŤ VIAC
Viac ako 40% všetkých Európanov bude musieť čeliť rakovine vo svojom živote. Spojením všetkých našich talentov, vedomostí a zdrojov môžeme skutočne spojiť všetky naše sily v boji proti rakovine a spustíme európsky plán proti tejto smrtiacej chorobe. Chceme sa zamerať na to, čo je pre našich občanov skutočne dôležité, čo v ich životoch robí rozdiel. Spojením môžeme zachrániť tisíce Európanov. VIDIEŤ VIAC

Inteligentné domy pre seniorov

"Postaráme sa o to, aby starší ľudia mohli vďaka inteligentnému bývaniu žiť vo svojich domovoch." VIDIEŤ VIAC
Mnohí ľudia v Európe musia pri starnutí opustiť svoj domov a presťahovať sa do domova dôchodcov. Spojením všetkého nášho úsilia dokážeme vyvinúť inteligentné domy, v ktorých starší ľudia môžu naďalej žiť doma s nezávislosťou a blízko svojich rodín.

5 miliónov nových pracovných miest pre našu mládež

"Vytvoríme Európu, kde nikto nebude nútený opustiť svoj domov z ekonomických dôvodov." VIDIEŤ VIAC
Naším cieľom je v nasledujúcich rokoch vytvoriť v celej EÚ 5 miliónov nových pracovných miest. Všetci Európania si zaslúžia šancu, najmä naša mládež. Chceme vytvoriť nové pracovné miesta na zastavenie úniku mozgov investovaním do veľkého európskeho potenciálu prostredníctvom stratégie založenej na štyroch pilieroch: obchod, infraštruktúra, inovácie a naše sociálne trhové hospodárstvo. VIDIEŤ VIAC

Zrušenie viac než 1.000 zastaraných nariadení

"Európu vrátime k ľuďom tým, že zrušíme viac ako 1.000 zastaraných právnych predpisov a znížime počet úradníkov pre súčasné úlohy Európskej únie." VIDIEŤ VIAC
S cieľom znížiť zaťaženie byrokracie v Európe zrušíme zastarané a zbytočné právne predpisy a, kdekoľvek to bude nevyhnutné, znížime počet funkcionárov v inštitúciách EÚ pre súčasné úlohy Európskej únie. Systém zefektívnime, aby sme zabezpečili, že bude prístupnejší a priateľskejší voči občanom.

A LÁSKAVÁ EURÓPA

Fond na digitálny prechod pre pracovníkov v továrňach

"Vytvoríme Fond na digitálny prechod pre dotknutých pracovníkov, ktorý bude čiastočne financovaný spravodlivou digitálnou daňou. aby sa zabezpečilo, že aj internetoví giganti prispejú do našej spoločnosti." VIDIEŤ VIAC
Vytvorením fondu pre digitálny prechod budeme stáť za našimi pracujúcimi, aby sme sa uistili, že nikto nezostane pozadu, keď dôjde k digitálnym narušeniam na trhu práce. Trhy sú kľúčové, ale veríme aj v spoločenskú zodpovednosť firiem. Zavedením Digital Fair Tax na čiastočné financovanie tohto nového fondu sa postaráme o to, aby internetoví giganti, ktorí využívajú náš trh, tiež platili svoj spravodlivý podiel a prispievali do našej spoločnosti.

Úvery na výstavbu domov pre mladé rodiny

"Zavedieme úvery na výstavbu domov, aby sme mladým rodinám umožnili vybudovať si vlastné domovy." VIDIEŤ VIAC
Mnohí ľudia v Európe zápasia s vysokým nájomným. Zavedením pôžičiek na výstavbu domov financovaných Európskou investičnou bankou zaistíme, aby mladé rodiny už nemuseli žiť vo svojich detských izbách v preplnených bytoch rodičov a mohli vlastniť svoj vlastný dom.

Globálny zákaz detskej práce

"Presadzujeme celosvetový zákaz detskej práce." VIDIEŤ VIAC
Chceme zachovať naše hodnoty a urobiť z EÚ vzor pre svet: ak nie Európa, kto iný by mohol chrániť práva detí na celom svete. Zabezpečíme, aby všetky naše spravodlivé obchodné dohody zahŕňali zákaz doložky o detskej práci a presadzovali ju. Nikto by nemal mať možnosť vykorisťovať nevinnosť detí na dosiahnutie zisku.

Ambiciózny boj proti zmene klímy a celosvetový zákaz používania plastov na jedno použitie

"Rozhodne uplatňujeme globálne dohody o klíme a bojujeme za globálnu zmluvu o zákaze používania jednorazového plastu, aby sa zabránilo tomu, že sa z našej planéty stane najväčšia skládka odpadu vo vesmíre." VIDIEŤ VIAC
Zmena klímy ohrozuje existenciu ľudstva a budúcnosť našich detí. Preto budeme aj naďalej rešpektovať dohody z Paríža a Katovíc a pokračovať v budovaní tejto ambície. Spoločným investovaním do vývoja lietadiel s nízkymi emisiami dokážeme revolucionizovať leteckú dopravu a byť vodcami environmentálnych technológií. Nedopustíme, aby sa naša planéta premenila na najväčšiu skládku odpadu vo vesmíre: ako priekopníci čistých technológií vyzveme na prijatie globálnej zmluvy, ktorá by zakázala plast na jedno použitie.