SILNA EUROPA

10 000 funkcjonariuszy Europejskiej Straży Granicznej do roku 2022

"Z pomocą 10 000 nowych funkcjonariuszy przyjętych do agencji Frontex do roku 2022 chronimy granice i powstrzymujemy nielegalną migrację." ZOBACZ WIĘCEJ
Chronimy zewnętrzne granice Europy. Do roku 2022 przyjmiemy w szeregi Europejskiej Straży Granicznej i Straży Przybrzeżnej co najmniej 10 000 nowych funkcjonariuszy oraz wyposażymy formacje w najnowsze technologie, między innymi drony, dając im bezpośrednie prawo do interwencji wzdłuż wspólnej granicy Unii. Tylko razem uda nam się zatrzymać cynicznych szmuglerów i handlarzy ludźmi, zwalczyć nielegalną migrację i pomóc ludziom w potrzebie.

Europejskie FBI do walki z terroryzmem i zorganizowaną przestępczością

"Stworzymy europejskie FBI do walki z terroryzmem i zorganizowaną przestępczością." ZOBACZ WIĘCEJ
Dzięki podwojeniu personelu Europolu oraz przekształceniu go w europejskie FBI, gdzie wspólne zespoły śledcze zbierają i scalają wszystkie informacje na temat przestępców oraz osób zradykalizowanych, wyposażymy krajowe siły policyjne w narzędzia pozwalające im chwytać terrorystów, zanim zdążą przeprowadzić jakąkolwiek akcję przeciwko naszym obywatelom, oraz zintensyfikować działania przeciwko zorganizowanej przestępczości. ZOBACZ WIĘCEJ

Wstrzymanie rozmów akcesyjnych z Turcją

"Wstrzymamy rozmowy akcesyjne z Turcją." ZOBACZ WIĘCEJ
Wstrzymamy negocjacje w sprawie wstąpienia Turcji do Unii Europejskiej. Europa i Turcja powinny skoncentrować się na partnerstwie i współpracy w konkretnych obszarach - bliska współpraca gospodarcza oraz wspólne oświadczenie UE i Turcji na temat uchodźców to przykłady udanych przedsięwzięć - ale Turcja odchodzi coraz dalej od wartości europejskich. Dlatego też członkostwo w Unii Europejskiej nie jest dla Turcji opcją i negocjacje należy wstrzymać.

Nowy mechanizm praworządności

"Będziemy bronić demokracji, niezależności sądów i wolności prasy w Europie poprzez ustanowienie mechanizmu praworządności." ZOBACZ WIĘCEJ
Nie pozwolimy, aby ktokolwiek podważał fundamentalne zasady demokracji. Ustanowienie nowego mechanizmu praworządności da nam skuteczny instrument, który pozwoli podjąć konkretne działania mające na celu ochronę praworządności. Tylko przejrzysty, niezależny organ, chroniony przed naciskiem politycznym i jednakowo oceniający wszystkie państwa członkowskie może zapewnić niezawisłość sądów, wolność prasy oraz walkę z korupcją.

INTELIGENTNA EUROPA

Europejski plan walki z rakiem

"Wprowadzimy europejski plan, by połączyć siły w walce z rakiem." Pobierz ZOBACZ WIĘCEJ
Ponad 40% Europejczyków będzie musiało zmierzyć się z rakiem w swoim życiu. Dzięki połączeniu talentów, wiedzy i zasobów, będziemy mogli prawdziwie złączyć siły w walce z rakiem i rozpocząć europejski plan walki z tą śmiertelną chorobą. Chcemy odnieść się do tego, co najistotniejsze dla naszych obywateli, co pozwala im odczuć zmianę na lepsze w życiu. Wspólnie możemy ocalić tysiące Europejczyków. ZOBACZ WIĘCEJ

Inteligentne domy dla seniorów

"Chcemy, aby dzięki inteligentnym domom osoby starsze mogły mieszkać u siebie." ZOBACZ WIĘCEJ
Wiele starzejących się osób w Europie musi opuścić swój dom i przenieść się do domu spokojnej starości. Wspólnymi siłami możemy stworzyć inteligentne domy, w których osoby starsze będą mogły żyć niezależnie i blisko swoich rodzin.

5 milionów nowych miejsc pracy dla młodych ludzi

"Stworzymy Europę, w której nikt nie jest zmuszony opuszczać domu z przyczyn ekonomicznych." ZOBACZ WIĘCEJ
Naszym celem jest stworzenie w nadchodzących latach 5 milionów nowych miejsc pracy w całej UE. Wszyscy Europejczycy zasługują na szansę, zwłaszcza nasza młodzież. Chcemy powstrzymać drenaż mózgów i stworzyć nowe miejsca pracy dzięki inwestycjom we wspaniały potencjał europejski w ramach strategii opierającej się na czterech filarach: handlu, infrastrukturze, innowacji i społecznej gospodarce rynkowej. ZOBACZ WIĘCEJ

Usunięcie ponad 1000 nieaktualnych regulacji

"Zwrócimy Europę ludziom dzięki zniesieniu ponad 1000 nieaktualnych przepisów i ograniczeniu liczby urzędników realizujących aktualne zadania Unii Europejskiej." ZOBACZ WIĘCEJ
W celu ograniczenia biurokracji w Europie zniesiemy nieaktualne, niepotrzebne przepisy, tam gdzie jest to konieczne oraz ograniczymy liczbę urzędników w instytucjach UE odpowiadających za realizację aktualnych zadań Unii Europejskiej. Dzięki temu system będzie w sposób bardziej skuteczny zapewniać większą dostępność i przyjazność dla obywateli.

I OPIEKUŃCZA EUROPA

Fundusz Transformacji Cyfrowej dla pracowników fabryk

"Stworzymy Fundusz Transformacji Cyfrowej dla pracowników, których taka zmiana dotknęła. Będzie on częściowo finansowany z podatku sprawiedliwości cyfrowej tak, aby także i giganci internetowi mieli wkład w nasze społeczeństwo." ZOBACZ WIĘCEJ
Stworzenie Funduszu Transformacji Cyfrowej pozwoli nam wspierać robotników tak, aby nikogo nie pozostawić w tyle, gdy na rynku pracy zachodzą zmiany wynikające z cyfryzacji. Rynki są istotne, ale wierzymy też w społeczną odpowiedzialność firm. Wprowadzenie podatku sprawiedliwości cyfrowej, z którego częściowo finansowany będzie nowy fundusz, da nam pewność, że światowi giganci internetowi, którzy korzystają z naszego rynku, płacą także swoją część i mają wkład w naszą społeczność.

Kredyty na budowę domu dla młodych rodzin

"Wprowadzimy kredyty na budowę domu, aby umożliwić młodym rodzinom budowę własnego domu." ZOBACZ WIĘCEJ
Wiele osób w Europie zmaga się z wysokimi czynszami. Wprowadzimy kredyty na budowę domu finansowane przez Europejski Bank Inwestycyjny, aby młode rodziny nie musiały już więcej tłoczyć się w mieszkaniach rodziców i aby stać je było na własny dom.

Globalny zakaz pracy dzieci

"Wprowadzimy globalny zakaz pracy dzieci." ZOBACZ WIĘCEJ
Chcemy chronić nasze wartości i uczynić UE przykładem dla świata: kto, jeśli nie Europa, może chronić prawa dzieci na świecie. Dopilnujemy, aby wszystkie umowy o uczciwym handlu zawierały klauzulę zakazującą pracy dzieci i wprowadzimy ją w życie. Nikt nie może wykorzystywać niewinności dziecka i na niej zarabiać.

Ambitna walka ze zmianami klimatu i globalny zakaz używania plastikowych jednorazówek

"W zdecydowany sposób wdrażamy postanowienia światowych porozumień klimatycznych i walczymy o międzynarodowy traktat zakazujący używania plastikowych wyrobów jednorazowych, by nasza planeta nie stała się największym wysypiskiem wszechświata." ZOBACZ WIĘCEJ
Zmiana klimatu zagraża istnieniu ludzkości i przyszłości naszych dzieci. Dlatego właśnie wywiązujemy się z porozumień zawartych w Paryżu i Katowicach i stale rozwijamy postawione w nich ambitne cele. Wspólne inwestowanie w rozwój niskoemisyjnych samolotów pozwoli nam zrewolucjonizować transport powietrzny i stać się liderami technologii związanych z ochroną środowiska. Nie pozwolimy, by nasza planeta stała się największym wysypiskiem wszechświata: jako pionierzy czystych technologii będziemy wzywać świat do podpisania międzynarodowego traktatu zakazującego używania plastikowych wyrobów jednorazowego użytku.