STIPRI EUROPA

10 000 Europos sienų apsaugos pareigūnų iki 2022 m.

"Mes saugome savo sienas ir nelegalią imigraciją sustabdysime iki 2022 m. parengę 10 000 naujų FRONTEX pareigūnų." skatīt vairāk
Saugome išorines Europos sienas. Iki 2022 m. Europos sienų ir pakrančių apsaugos pajėgas papildysime ne mažiau kaip 10 000 naujų pareigūnų ir aprūpinsime jas naujausiomis technologijomis, įskaitant bepiločius orlaivius, suteikdami joms tiesioginę teisę imtis intervencinių veiksmų prie mūsų bendros išorės sienos. Tik veikdami išvien galutinai sustabdysime cinišką nelegalios imigracijos tarpininkų ir prekiautojų žmonėmis verslą, kovosime su nelegalia imigracija ir padėsime žmonėms, kuriems to reikia.

Europos FTB kovai su terorizmu ir organizuotu nusikalstamumu

"Sukursime Europos FTB kovai su terorizmu ir organizuotu nusikalstamumu." skatīt vairāk
Padvigubindami Europolo darbuotojų skaičių ir paversdami jį Europos FTB, kurios bendro tyrimo grupės sutelkia visą informaciją apie teisės pažeidėjus ir radikalių pažiūrų asmenis, mes įgalinsime savo nacionalines policijos pajėgas sugauti teroristus dar jiems nespėjus suduoti pirmo smūgio mūsų piliečiams ir sustiprinsime kovą su organizuotu nusikalstamumu. skatīt vairāk

Derybų su Turkija dėl stojimo į ES nebebus

"Sustabdysime derybas su Turkija dėl jos narystės ES." skatīt vairāk
Mes sustabdysime derybas dėl Turkijos stojimo į ES. Europa ir Turkija turėtų skirti dėmesį partnerystei ir bendradarbiavimui konkrečiose srityse (glaudus ekonominis bendradarbiavimas bei ES ir Turkijos pareiškimas dėl pabėgėlių yra sėkmingi pavyzdžiai), bet Turkija ir toliau tolsta nuo Europos vertybių. Todėl Turkijos narystė Europos Sąjungoje nėra svarstytina galimybė ir derybos turi būti sustabdytos.

Naujas teisės viršenybės mechanizmas

"Mes ginsime savo demokratiją, teisėjų nepriklausomumą ir spaudos laisvę Europoje įtvirtindami naują teisės viršenybės mechanizmą." skatīt vairāk
Niekam neleisime pažeisti mūsų pagrindinių demokratijos principų. Įtvirtindami naują teisės viršenybės mechanizmą, imsimės konkrečių veiksmų ir taikysime veiksmingą priemonę teisės viršenybei apsaugoti. Tik skaidri, nepriklausoma institucija, apsaugota nuo politinio spaudimo ir vienodai vertinanti visas valstybes nares, gali užtikrinti, kad Sąjungoje būtų palaikomas teisėjų nepriklausomumas, spaudos laisvė ir kova su korupcija.

PAŽANGI EUROPA

Europos pagrindinis planas kovai su vėžiu

"Mes pradėsime įgyvendinti Europos pagrindinį planą, kad sutelktume pajėgas kovai su vėžiu." Download skatīt vairāk
Daugiau nei 40 proc. visų europiečių gyvenime teks susidurti su vėžiu. Sutelkdami visus savo gabumus, žinias ir išteklius, mes galime iš tiesų sujungti visas pajėgas kovai su vėžiu ir pradėti įgyvendinti Europos pagrindinį planą kovai su šia mirtina liga. Norime spręsti klausimus, kurie iš tiesų yra svarbūs mūsų piliečiams ir kurie lemia jų gyvenimus. Veikdami kartu mes galime išgelbėti tūkstančius europiečių. skatīt vairāk

Pažangus būstas pagyvenusiesiems

"Mes pasirūpinsime, kad taikant pažangaus būsto sistemą pagyvenę žmonės galėtų gyventi savo namuose." skatīt vairāk
Daugelis senstančių žmonių Europoje turi palikti savo namus ir persikelti į senjorų globos namus. Sutelkdami visas pastangas, mes galime užtikrinti pažangų būstą, kuriame pagyvenę žmonės ir toliau galėtų gyventi nepriklausomi ir šalia artimųjų.

5 milijonai naujų darbo vietų mūsų jaunimui

"Sukursime Europą, kurioje nė vienas nebūtų priverstas palikti savo namus dėl ekonominių priežasčių." skatīt vairāk
Mūsų siekis – per ateinančius metus visoje ES sukurti 5 mln. naujų darbo vietų. Visi europiečiai nusipelno progos, ypač jaunimas. Mes norime sukurti naujas darbo vietas, kad sustabdytume protų nutekėjimą investicijomis į didelį Europos potencialą, įgyvendindami keturiais ramsčiais – prekyba, infrastruktūra, inovacijomis ir mūsų socialine rinkos ekonomika – pagrįstą strategiją. skatīt vairāk

Nebebus daugiau nei 1 000 pasenusių teisės aktų

"Mes grąžinsime Europą žmonėms panaikindami daugiau nei 1 000 pasenusių teisės aktų ir sumažindami pareigūnų skaičių atsižvelgiant į esamas Europos Sąjungos užduotis." skatīt vairāk
Kad Europoje sumažintume biurokratijos naštą, panaikinsime pasenusius, nereikalingus teisės aktus ir, kur būtina, sumažinsime pareigūnų skaičių ES institucijose atsižvelgiant į esamas Europos Sąjungos užduotis. Padarysime sistemą veiksmingesnę, kad ji taptų prieinamesnė ir patogesnė piliečiams.

IR KILNI EUROPA

Perėjimo prie skaitmeninės ekonomikos fondas gamyklų darbuotojams

"Mes sukursime Perėjimo prie skaitmeninės ekonomikos fondą paveiktiems darbuotojams, kuris bus iš dalies finansuojamas iš teisingo skaitmeninės ekonomikos mokesčio siekiant užtikrinti, kad ir interneto milžinės prisidėtų prie mūsų visuomenės gerovės." skatīt vairāk
Įsteigdami perėjimo prie skaitmeninės ekonomikos fondą paremsime darbuotojus užtikrindami, kad, darbo rinką ištikus skaitmeninės ekonomikos sutrikimams, nė vienas neliktų nuošalyje. Rinkos yra labai svarbios, bet mes taip pat tikime įmonių socialine atsakomybe. Įvesdami teisingą skaitmeninės ekonomikos mokestį iš dalies šiam naujam fondui finansuoti, mes pasirūpinsime, kad iš mūsų rinkos besipelnančios interneto milžinės taip pat mokėtų teisingą mokesčių dalį ir prisidėtų prie visuomenės gerovės.

Būsto paskolos jaunoms šeimoms

"„Pradėsime teikti būsto paskolas, kad jaunos šeimos galėtų turėti nuosavus namus. “" skatīt vairāk
Daugelis žmonių Europoje moka didelius nuomos mokesčius. Pradėdami teikti Europos investicijų banko finansuojamas būsto paskolas, užtikrinsime, kad jaunos šeimos nebebūtų priverstos gyventi savo vaikystės kambariuose, esančiuose perpildytuose savo tėvų namuose, ir galėtų įsikurti nuosavame būste.

Visuotinis vaikų darbo draudimas

"Visame pasaulyje uždrausime vaikų darbą." skatīt vairāk
Mes norime išsaugoti savo vertybes ir paversti ES sektinu pavyzdžiu pasauliui: kas dar jeigu ne Europa galėtų apginti vaikų teises visame pasaulyje. Mes užtikrinsime, kad visuose mūsų sudaromuose teisinguose prekybos susitarimuose būtų numatyta ir vykdoma nuostata, draudžianti vaikų darbą. Niekam neturi būti leista išnaudoti nekaltus vaikus vardan pelno.

Ambicinga kova su klimato kaita ir vienkartinio naudojimo plastiko naudojimo uždraudimas visame pasaulyje

"Ryžtingai taikome pasaulinės klimato kaitos sutartis ir siekiame sudaryti visuotinę sutartį, kuria būtų draudžiamas vienkartinio plastiko naudojimas, nes negalime leisti, kad mūsų planeta pavirstų didžiausiu sąvartynu visatoje." skatīt vairāk
Klimato kaita kelia grėsmę žmonijos egzistavimui ir mūsų vaikų ateičiai. Štai kodėl vykdysime Paryžiaus ir Katovicų susitarimus ir toliau imsimės veiksmų įgyvendindami šį plataus masto tikslą. Kartu investuodami į mažataršių lėktuvų kūrimą, oro transporto srityje galime sukelti revoliuciją ir tapti aplinkosaugos technologijų lyderiais. Neleisime mūsų planetos paversti didžiausiu sąvartynu visatoje: būdami švarių technologijų pradininkais sieksime visuotinės sutarties, kuria būtų uždrausta naudoti vienkartinį plastiką.