VAHVA EUROOPPA

10 000 eurooppalaista rajavartijaa vuoteen 2022 mennessä

"Suojelemme rajaamme ja pysäytämme laittoman maahanmuuton 10 000 uudella Frontex-rajavartijalla vuoteen 2022 mennessä." Katso lisää
Me turvaamme Euroopan ulkorajoja. Vuoteen 2022 mennessä varustamme Euroopan raja- ja rannikkovartioston vähintään 10 000 uudella rajavartijalla ja uusimmalla tekniikalla, mukaan lukien droneilla, ja annamme heille oikeuden suoraan väliintuloon ulkorajoillamme. Vain yhdessä voimme lopullisesti pysäyttää salakuljettajien ja ihmiskauppiaiden kyynisen liiketoiminnan, taistella laitonta maahanmuuttoa vastaan ja auttaa hädänalaisia ihmisiä.

Eurooppalainen FBI terrorismin ja järjestäytyneen rikollisuuden torjumiseen

"Perustamme eurooppalaisen FBI:n terrorismin ja järjestäytyneen rikollisuuden torjumiseksi." Katso lisää
Kaksinkertaistamalla Europolin henkilöstön ja muuttamalla sen eurooppalaiseksi FBI:ksi, jossa yhteiset tutkintaryhmät yhdistävät kaikki rikoksentekijöitä ja radikalisoituneita yksilöitä koskevat tiedot, annamme kansallisille poliisivoimillemme paremman mahdollisuuden terroristien kiinniottoon ennen kuin he pystyvät iskemään kansalaisiamme vastaan sekä järjestäytyneen rikollisuuden vastaisen taistelun tehostamiseen. Katso lisää

Turkin liittymisneuvotteluiden lopettaminen

"Lopetamme liittymisneuvottelut Turkin kanssa." Katso lisää
Lopetamme Turkin liittymisneuvottelut. Euroopan ja Turkin tulee keskittyä kumppanuuteen ja yhteistyöhön konkreettisilla aloilla – taloudellinen yhteistyö ja EU:n ja Turkin välinen pakolais-sopimus ovat onnistuneita esimerkkejä – mutta Turkki etääntyy koko ajan enemmän eurooppalaisista arvoista. Sen vuoksi EU:n jäsenyys ei ole vaihtoehto Turkille, ja neuvottelut on lopetettava.

Uusi oikeusvaltiomekanismi

"Me puolustamme demokratiaamme, tuomioistuinten riippumattomuutta ja lehdistönvapautta Euroopasta luomalla uuden oikeusvaltiomekanismin." Katso lisää
Emme anna kenenkään heikentää demokraattisia perusperiaatteitamme. Luomalla uuden oikeusvaltiomekanismin, ryhdymme konkreettisiin toimiin tehokkaalla instrumentilla oikeusvaltion suojelemiseksi. Vain läpinäkyvä ja riippumaton elin, joka on suojattu poliittiselta painostukselta, ja joka seuraa kaikkia jäsenvaltioita voi varmistaa, että oikeuslaitoksen riippumattomuudesta, lehdistönvapaudesta ja korruption torjunnasta ei luisteta yhdessäkään jäsenmaassa unionissamme.

ÄLYKÄS EUROOPPA

Eurooppalainen yleissuunnitelma syöpää vastaan

"Me luomme eurooppalaisen yleissuunnitelman yhdistääksemme voimamme syövän torjunnassa." Lataa Katso lisää
Yli 40% kaikista eurooppalaisista joutuu kohtaamaan syövän elämänsä aikana. Yhdistämällä kaikki kykymme, tietomme ja voimavaramme voimme lanseerata Eurooppalaisen yleissuunnitelman tätä kuolettavaa tautia vastaan. Haluamme keskittyä siihen, mikä on kansalaisillemme todella tärkeää ja mikä vaikuttaa heidän elämäänsä. Yhdistämällä voimamme, voimme pelastaa tuhansia eurooppalaisia. Katso lisää

Älykkäitä koteja vanhuksille

"Varmistamme, että vanhukset voivat elää kodeissaan älykkäiden asuntojen ansiosta." Katso lisää
Vanhuuden myötä monien eurooppalaisten täytyy muuttaa kodeistaan vanhustenkoteihin. Yhdistämällä kaikki voimamme, voimme kehittää älykkäitä taloja, joissa vanhukset voivat jatkaa asumistaan kuin kotona, itsenäisesti ja lähellä perheitään.

5 miljoonaa uutta työpaikkaa nuorillemme

"Me luomme Euroopan, jossa kenenkään ei ole pakko jättää kotiansa taloudellisten syiden vuoksi." Katso lisää
Tavoitteenamme on luoda 5 miljoonaa uutta työpaikkaa läpi EU:n tulevina vuosina. Kaikki eurooppalaiset ansaitsevat mahdollisuuden, etenkin nuoremme. Haluamme luoda uusia työpaikkoja aivovuodon lopettamiseksi investoimalla suureen eurooppalaiseen potentiaaliin neljään pilariin perustuvalla strategialla: ulkomaankauppaan, infrastruktuuriin, innovaatioihin ja sosiaaliseen markkinatalouteemme Katso lisää

Yli 1 000 vanhentuneen säädöksen poistaminen

"Vähentääksemme byrokratian taakkaa Euroopasta, poistamme vanhentuneet ja tarpeettomat säädökset ja—missä vain tarpeellista—leikkaamme EU:n toimielimissä toimivien virkamiesten määrää. Teemme järjestelmästä tehokkaamman varmistaaksemme, että se on kansalaisten kannalta helpompi ja ystävällisempi." Katso lisää
Vähentääksemme byrokratian taakkaa Euroopasta, poistamme vanhentuneet ja tarpeettomat säädökset ja—missä vain tarpeellista—leikkaamme EU:n toimielimissä toimivien virkamiesten määrää. Teemme järjestelmästä tehokkaamman varmistaaksemme, että se on kansalaisten kannalta helpompi ja ystävällisempi.

JA VÄLITTÄVÄ EUROOPPA

Digitaalinen siirtymärahasto työntekijöille

"Rakennamme Digitaalisen siirtymärahaston työntekijöille, joka tullaan rahoittamaan osittain digitaalisella oikeudenmukaisuus verolla, jolla varmistamme, että myös internet-jättiläiset osallistuvat yhteiskuntamme palveluiden rahoittamiseen." Katso lisää
Perustamalla Digitaalisen siirtymärahaston tuemme työssä käyviä, jotta kukaan ei jää yksin kun työmarkkinoilla tapahtuu digitaalisia murroksia. Markkinat ovat ratkaisevan tärkeitä, mutta uskomme myös yritysten sosiaaliseen vastuuseen. Ottamalla käyttöön digitaalisen oikeudenmukaisuus veron, rahoitamme osittain tämän uuden rahaston ja varmistamme, että globaalit internet-jättiläiset, jotka hyötyvät markkinoistamme, maksavat myös oikeudenmukaisen osuutensa.

Kodinrakennuslainoja nuorille perheille

"Tulemme ottamaan käyttöön kodinrakennuslainat, jotta nuoret perheet voivat rakentaa itselleen kodin. " Katso lisää
Monet ihmiset Euroopasta kamppailevat korkeiden vuokrien kanssa. Ottamalla käyttöön Euroopan investointipankin rahoittamat kodinrakennuslainat varmistamme, että nuorten perheiden ei enää tarvitse elää lapsuuden huoneissaan vanhempiensa täpötäysissä asunnoissa ja voivat sen sijaan omistaa omat talonsa.

Globaali lapsityökielto

"Valvomme globaalia lapsityökieltoa." Katso lisää
Haluamme säilyttää arvomme ja tehdä EU:sta roolimallin maailmalle: jos ei Eurooppaa, kuka muu voisi suojella lasten oikeuksia ympäri maailmaa. Varmistamme, että kaikki oikeudenmukaiset kauppasopimukset sisältävät lausekkeen, joka kieltää lapsityövoiman käytön ja valvomme, että sopimuksia noudatetaan. Emme voi sallia kenenkään hyödyntävän lasten viattomuutta voiton saamiseksi.

Kunnianhimoinen ilmastonmuutoksen vastainen taisto ja globaali kertakäyttömuovikielto

"Noudatamme ja tuemme globaaleja ilmastosopimuksia ja taistelemme globaalin kertakäyttömuovien käytön kieltävän sopimuksen puolesta, jotta planeettamme ei muutu universumin suurimmaksi kaatopaikaksi." Katso lisää
Ilmastonmuutos uhkaa ihmiskunnan olemassaoloa ja lastemme tulevaisuutta. Tulemme jatkossakin kunnioittamaan Pariisin ja Katowicen sopimuksia. Investoimalla yhdessä vähäpäästöisten lentokoneiden kehittämiseen, voimme mullistaa lentoliikenteen ja olla ympäristöteknologian johtajia. Emme salli planeettamme muuttua universumin suurimmaksi kaatopaikaksi: puhtaiden teknologioiden edelläkävijöinä vaadimme maailmanlaajuista sopimusta, jolla kielletään kertakäyttömuovien käyttö.