TUGEV EUROOPA

10 000 Euroopa piirivalvurit 2022. aastaks

"Kaitseme oma piiri ja peatame ebaseadusliku sisserände 2022. aastaks 10 000 uue Frontexi töötaja abil." VAATA ROHKEM
Kaitseme Euroopa välispiiri. 2022. aastaks varustame Euroopa piiri- ja rannikuvalve vähemalt 10 000 uue ametniku ja uusima tehnoloogiaga, sh droonidega, mil on otsene õigus sekkuda meie ühisel välispiiril. Ainult üheskoos suudame teha salakaubavedajate ja inimkaubitsejate küünilisele ärile konkreetse lõpu, võidelda ebaseadusliku sisserände vastu ja aidata abi vajavaid inimesi.

Euroopa FBI võitleb terrorismi ja organiseeritud kuritegevusega

"Asutame Euroopa FBI, mis võitleks terrorismi ja organiseeritud kuritegevusega." VAATA ROHKEM
Kui kahekordistame Europoli töötajate arvu ja muudame selle Euroopa FBIks, kus ühised uurimisrühmad ühendavad kogu teabe õigusrikkujate ja radikaliseerunud isikute kohta, anname oma riiklikele politseijõududele võimaluse püüda terroristid kinni veel enne, kui nad saavad sooritada meie kodanike vastu oma esimese rünnaku, ning võidelda organiseeritud kuritegevusega. VAATA ROHKEM

Türgi liitumisläbirääkimiste lõpetamine

"Lõpetame Türgi liitumisläbirääkimised." VAATA ROHKEM
Teeme Türgi liitumisläbirääkimistele lõpu. Euroopa ja Türgi peaksid keskenduma partnerlusele ja koostööle konkreetsetes valdkondades. Tihe majanduskoostöö ja ELi-Türgi pagulaste avaldus on siinkohal head näited. Kuid Türgi liigub Euroopa väärtustest üha kaugemale. Seepärast ei ole ELi liikmesus Türgi jaoks ja läbirääkimised tuleb lõpetada.

Uus õigusriigi mehhanism

"Kaitseme Euroopa demokraatiat, kohtusüsteemi sõltumatust ja pressivabadust, rajades uue õigusriigi mehhanismi." VAATA ROHKEM
Me ei luba kellelgi oma demokraatlikke aluspõhimõtteid õõnestada. Uue õigusriigi mehhanismi loomisega võtame tõhusa vahendi abil konkreetsed meetmed, et kaitsta õigusriiki. Ainult läbipaistev, sõltumatu asutus, mis on kaitstud poliitilise surve eest ja hindab võrdselt kõiki liikmesriike, suudab tagada, et meie liidus jätkuvad kohtusüsteemi sõltumatus, ajakirjandusvabadus ja korruptsioonivastane võitlus.

NUTIKAS EUROOPA

Vähktõvega võitlemise Euroopa üldkava

"Algatame Euroopa üldkava, et ühendada jõud võitluses vähktõvega." Download VAATA ROHKEM
Enam kui 40% eurooplastest puutub elus vähktõvega kokku. Kui koondame andekad inimesed, teadmised ja ressursid, saame vähktõvega võitlemiseks tõeliselt jõud ühendada ja algatada selle surmahaigusega võitlemise vastu Euroopa üldkava. Soovime tegeleda asjadega, mis meie kodanikele päriselt korda lähevad ja nende elu muudavad. Koos suudame päästa tuhandete eurooplaste elu. VAATA ROHKEM

Nutikodud vanuritele

"Tagame eakatele võimaluse elada edasi oma kodus tänu nutikatele elamutele." VAATA ROHKEM
Vanaks jäädes peavad paljud eurooplased kodust lahkuma ja hooldekoju kolima. Kui ühendame jõud, suudame töötada välja nutielamud, kus eakad inimesed saavad elada edasi iseseisvalt ja pere ligidal.

5 000 000 uut töökohta noortele

"Rajame Euroopa, kus keegi ei ole sunnitud majanduslikel põhjustel kodust lahkuma." VAATA ROHKEM
Meie eesmärk on luua lähiaastatel üle Euroopa 5 miljonit uut töökohta. Kõik eurooplased väärivad võimalust, eriti noored. Soovime luua uusi töökohti, et peatada ajude äravool, investeerides Euroopa suurde potentsiaali strateegia abil, mis põhineb neljal sambal: kaubandus, taristu, uuendus ja meie sotsiaalne turumajandus. VAATA ROHKEM

Üle 1000 aegunud eeskirja kärpimine

"Muudame Euroopa uuesti inimlikuks, tühistades üle 1000 aegunud õigusakti ja vähendades Euroopa Liidu praeguste ülesannete täitmiseks vajalike ametnike arvu." VAATA ROHKEM
Euroopa bürokraatiakoormuse vähendamiseks kaotame aegunud ja tarbetud õigusaktid ning seal, kus see on vajalik, vähendame Euroopa Liidu institutsioonide praeguste ülesannete täitmiseks vajalike ametnike arvu. Muudame süsteemi tõhusamaks, et see oleks kodanikele paremini ligipääsetavam ja meeldivam.

LAHKE EUROOPA

Digiülemineku fond tehasetöötajatele

"Asutame digiülemineku fondi, mida rahastatakse osaliselt digiõigluse maksust, mis tagab, et ka internetihiiglased annavad meie ühiskonna heaks oma osa." VAATA ROHKEM
Digiülemineku fondi asutamisega kindlustame töötajate seljatagust, et keegi ei jääks maha, kui tööturul toimub digipööre. Turud on otsustaval kohal, kuid me usume ka ettevõtete sotsiaalsesse vastutustundlikkusse. Digiõigluse maksuga, millest uut fondi osaliselt rahastatakse, tagame, et internetihiiglased, kes meie turgudest kasu saavad, maksaksid õiglast tasu ja annaksid meie ühiskonda oma osa.

Koduehituslaenud noortele peredele

"Loome ehituslaenu, et noored pered saaksid rajada oma kodu." VAATA ROHKEM
Kõrged üürihinnad põhjustavad paljudele eurooplastele raskusi. Euroopa Investeerimispanga rahastatava ehituslaenu loomisega tagame, et noored pered ei pea enam elama ülerahvastatud vanematekodus lapsepõlveaegses toas, vaid saaksid luua oma kodu.

Üleilmne lapstööjõu keelustamine

"Kehtestame üleilmse lapstööjõu kasutamise keelu." VAATA ROHKEM
Soovime säilitada oma väärtusi ja seada ELi maailmale eeskujuks. Kes veel, kui mitte Euroopa peaks kogu maailma laste õigusi kaitsma? Veendume, et kõigis meie vabakaubanduslepingutes sisalduks lapstööjõu kasutamist keelav klausel ja et seda järgitaks. Mitte keegi ei tohi kasutada ära süütut last, et tema pealt kasumit teenida!

Auahne võitlus kliimamuutusega ja üleilmne ühekordselt kasutatava plasti keelustamine

"Kehtestame otsustavalt üleilmsed kliimaleped ja võitleme üleilmse ühekordselt kasutatava plasti keelustamise leppe eest, et ennetada olukorda, kus meie planeet muutub universumi suurimaks prügimäeks." VAATA ROHKEM
Kliimamuutus ohustab inimkonna püsimajäämist ja meie laste tulevikku. Seepärast avaldamegi austust Pariisi ja Katowice lepetele ning jätkame ambitsiooni poole pürgimist. Kui investeerime ühiselt väikeste heitkogustega lennukitesse, korraldame õhutranspordis revolutsiooni ja oleme keskkonnatehnoloogia eesrindlased. Me ei luba oma planeedil muutuda universumi suurimaks prügimäeks! Puhaste tehnoloogiate teerajajana sõlmime üleilmse lepingu, mis keelustab ühekordselt kasutatava plasti.