ET STÆRKT EUROPA

10.000 Europiske grænsevagter i 2022

"Vi beskytter vores grænse og standser ulovlig migration med 10.000 nye Frontex-medarbejde i 2022." SE MERE
Vi beskytter europas eksterne grænser. Senest i 2022 vil vi ansætte mindst 10.000 nye medarbejdere i den europæiske grænse- og kystvagt og udstyre den med den nyeste teknologi, herunder droner, og med direkte adgang til at gribe ind langs vores fælles ydre grænser. Kun ved at stå sammen vil vi kunne sætte en definitiv stopper for smugleres og menneskehandleres kyniske forretning, bekæmpe illegal migration og hjælpe mennesker i nød.

Et europæisk FBI til bekæmpelse af terrorisme og organiseret kriminalitet.

"Vi vil oprette et europæisk FBI, der skal bekæmpe terrorisme og organiseret kriminalitet." SE MERE
Ved at fordoble Europols personale og gøre det til et europæisk FBI, hvor fælles efterforskningshold kombinerer alle oplysninger om lovovertrædere og radikaliserede personer, vil vi gøre det muligt for vores nationale politistyrker at fange terrorister, før de kan gå til angreb på vores borgere, og at styrke kampen mod organiseret kriminalitet. SE MERE

Stop for tiltrædelsesforhandlingerne med Tyrkiet

"Vi vil standse tiltrædelsesforhandlingerne med Tyrkiet." SE MERE
Vi vil standse Tyrkiets tiltrædelsesforhandlinger. Europa og Tyrkiet bør fokusere på partnerskab og samarbejde på konkrete områder - tæt økonomisk samarbejde og Erklæringen fra EU og Tyrkiet om flygtninge er vellykkede eksempler - men Tyrkiet bevæger sig længere væk fra europæiske værdier. EU-medlemskab er derfor ikke en mulighed for Tyrkiet, og forhandlingerne skal standses.

Ny retsstatsmekanisme

"Vi vil forsvare vores demokrati, retsvæsenets uafhængighed og pressefriheden i Europa ved at etablere en ny retsstatsmekanisme." SE MERE
Vi vil ikke lade nogen underminere vores grundlæggende demokratiske principper. Ved at etablere en ny retsstatsmekanisme vil vi tage konkrete skridt til at skabe et effektivt instrument til beskyttelse af vores retsstat. Kun en transparent, uafhængig instans, der er afskærmet fra politisk pres og foretager en ligelig vurdering af alle medlemsstater, kan sikre, at der værnes om retsvæsenets uafhængighed, pressefriheden og bekæmpelsen af korruption i vores union.

ET INTELLIGENT EUROPA

Europæisk masterplan mod kræft

"Vi vil lancere en europæisk masterplan, der forener vores kræfter i kampen mod kræft." Download SE MERE
Mere end 40% af alle europæere vil møde kræft i løbet af deres liv. Ved at samle alle vores talenter, al vores viden og alle vores ressourcer kan vi virkelig forene alle vores kræfter i kampen mod kræft og lancere en europæisk masterplan mod denne dødelige sygdom. Vi ønsker at tage fat på det, der virkelig betyder noget for vores borgere, det der gør en forskel i deres liv. Ved at gå sammen kan vi redde tusindvis af europæere. SE MERE

Intelligente boliger til ældre

"Vi vil sikre, at ældre mennesker kan blive boende i deres hjem takket være." SE MERE
Når de bliver gamle, må mange mennesker i Europa forlade deres hjem og flytte ind på et plejehjem. Ved at kombinere alle vores kræfter kan vi udvikle intelligente huse, hvor ældre mennesker kan blive boende hjemme i uafhængighed og tæt på deres familier.

5 millioner nyw jobs til vores unge

"Vi vil skabe et Europa, hvor ingen er nødt til at forlade sin hjemstavn af økonomiske grunde." SE MERE
Vores mål er at skabe 5 millioner nye job i EU i de kommende år. Alle europæere fortjener en chance, især vores unge. Vi ønsker at skabe nye job for at standse hjerneflugten ved at investere i det fremragende europæiske potentiale gennem en strategi baseret på fire søjler: handel, infrastruktur, innovation og vores sociale markedsøkonomi. SE MERE

Fjerne over 1.000 forældede regler

"Vi vil bringe Europa tilbage til folket ved at afskaffe over 1.000 stykker forældet lovgivning og reducere antallet af embedsmænd, der arbejder med EU's nuværende opgaver." SE MERE
For at mindske bureaukratibyrden i Europa vil vi afskaffe forældet, unødvendig lovgivning, og, hvor det er nødvendigt, reducere antallet af ansatte i EU-institutionerne, der arbejder med EU's nuværende opgaver. Vi vil gøre systemet mere effektivt for at sikre, at det er mere tilgængeligt for og venligt over for borgerne.

OG ET VENLIGT EUROPA

Digital overgangsfond for fabriksarbejdere

"Vi vil opbygge en digital overgangsfond for berørte arbejdstagere, der delvis finansieres af en digital rimelighedsafgift, for at sikre, at også internetgiganterne bidrager til vores samfund." SE MERE
Gennem oprettelsen af en digital overgangsfond vil vi bakke op om vores arbejdsstyrke og sikre, at ingen bliver efterladt, når der indtræffer digital disruption på arbejdsmarkedet. Markederne er af vital betydning, men vi tror også på virksomhedernes sociale ansvar. Ved at indføre en digital rimelighedsafgift, som delvis finansierer denne nye fond, vil vi sikre, at verdens internetgiganter, der profiterer af vores marked, også betaler deres rimelige andel og bidrager til vores samfund.

Lån til at bygge bolig til unge familier

"Vi vil indføre lån til at bygge bolig, hvilket vil gøre det muligt for unge familier at bygge deres eget hjem." SE MERE
Mange mennesker i Europa kæmper med høje huslejer. Ved at indføre lån til at bygge bolig finansieret af Den Europæiske Investeringsbank vil vi sikre, at unge familier ikke længere er tvunget til at bo i deres barndoms værelser i deres forældres overfyldte lejligheder, og kan blive ejere af deres egne hjem.

Globalt forbud mod børnearbejde

"Vi håndhæver et globalt forbud mod børnearbejde." SE MERE
Vi vil bevare vores værdier og gøre EU til rollemodel for verden. Hvis ikke Europa, hvem ville så ellers kunne beskytte børns rettigheder rundt om i verden? Vi vil sikre, at alle vores fair trade-aftaler indeholder en bestemmelse om forbud mod børnearbejde, og vi vil håndhæve den. Ingen bør have lov til at udnytte børns uskyld til at tjene penge.

Ambitiøs kamp mod klimaændringer og globalt forbud mod plastik til engangsbrug

"Vi anvender beslutsomt de verdensomspændende klimaaftaler og kæmper for en verdensomspændende traktat om forbud mod plastik til engangsbrug for at forhindre, at vores planet bliver den største losseplads i universet." SE MERE
Klimaændringer truer menneskehedens eksistens og vores børns fremtid. Derfor vil vi fortsat respektere Paris- og Katowice-aftalerne og fortsat bygge på denne ambition. Ved at investere i udviklingen af lavemissionsfly kan vi revolutionere lufttransport og blive ledende inden for miljøteknologi. Vi vil ikke tillade, at vores planet bliver til den største losseplads i universet. Som pionerer inden for rene teknologier vil vi kræve en verdensomspændende traktat om forbud mod engangsplastik.