SILNÁ EVROPA

10 000 PRACOVNÍKŮ EVROPSKÉ POHRANIČNÍ STRÁŽE DO 2022

"My ochráníme naše hranice a zastavíme nelegální migraci s 10 000 novými pracovníky Frontexu do roku 2022." ZOBRAZIT VÍCE
Ochráníme evropské vnější hranice. Do roku 2022 vybavíme evropskou pohraniční a pobřežní stráž nejméně 10 000 novými pracovníky a nejmodernějšími technologiemi, včetně dronů, a to s přímým právem na zásah na našich společných vnějších hranicích. Jen společně rozhodně zastavíme cynický obchod pašeráků a obchodníků s lidmi, budeme bojovat s nelegální migrací a pomůžeme lidem v nouzi.

EVROPSKÁ FBI K BOJI PROTI TERORISMU A ORGANIZOVANÉMU ZLOČINU

"Vytvoříme evropskou FBI, která bude bojovat s terorismem a organizovaným zločinem." ZOBRAZIT VÍCE
Zdvojnásobením personálu Europolu a jeho přeměnou na Evropskou FBI, ve které společné vyšetřovací týmy propojí všechny informace o pachatelích a radikalizovaných osobách, umožníme našim národním policejním sborům chytit teroristy dříve, než budou moci provést první útok proti našim občanům, a posílit boj proti organizovanému zločinu. ZOBRAZIT VÍCE

ZASTAVENÍ PŘÍSTUPOVÝCH JEDNÁNÍ S TURECKEM

"Zastavíme přístupové rozhovory s Tureckem." ZOBRAZIT VÍCE
Zastavíme přístupová jednání s Tureckem. Evropa a Turecko by se měly zaměřit na partnerství a spolupráci v konkrétních oblastech. Úzká ekonomická spolupráce a prohlášení EU a Turecka o uprchlících jsou úspěšnými příklady. Turecko se ale vzdaluje evropským hodnotám. Členství v EU proto pro Turecko nepředstavuje reálnou možnost a jednání s ním musí být zastavena.

NOVÝ MECHANISMUS PRÁVNÍHO STÁTU

"Budeme bránit naši demokracii, nezávislost justice a svobodu tisku v Evropě ustanovením nového mechanismu právního státu." ZOBRAZIT VÍCE
Nenecháme nikoho podkopávat naše základní demokratické principy. Zavedením nového mechanismu právního státu podnikneme konkrétní kroky za pomoci účinného nástroje na ochranu našeho právního státu. Pouze transparentní a nezávislý orgán chráněný před politickým tlakem a spravedlivě hodnotící všechny členské státy může zajistit, aby byla v naší Unii dodržována nezávislost soudnictví, svoboda tisku a boj proti korupci.

CHYTRÁ EVROPA

EVROPSKÝ HLAVNÍ PLÁN PROTI RAKOVINĚ

"Spustíme Evropský hlavní plán, abychom spojili síly v boji proti rakovině." Download ZOBRAZIT VÍCE
Více než 40% všech Evropanů bude během jejich života muset čelit rakovině. Propojením všech našich talentů, znalostí a zdrojů můžeme skutečně spojit všechny naše síly v boji proti rakovině a zahájit Evropský hlavní plán proti této smrtelné chorobě. Chceme se zabývat tím, co skutečně zajímá naše občany a co může změnit jejich životy. Spoluprací můžeme zachránit tisíce Evropanů. ZOBRAZIT VÍCE

CHYTRÉ DOMY PRO SENIORY

"Zajistíme, že senioři budou moci žít ve vlastních domech díky chytrému bydlení." ZOBRAZIT VÍCE
Mnoho lidí v Evropě musí na stáří opustit svůj domov a přestěhovat se do domova důchodců. Spojením všech našich sil můžeme vyvinout chytré domy, kde budou starší lidé moci pokračovat ve svém životě doma nezávisle a blízko k jejich rodinám.

5 MILIONŮ NOVÝCH PRACOVNÍCH MÍST PRO MLADÉ

"Vytvoříme Evropu, ve které nikdo nebude nucen opustit svůj domov z ekonomických důvodů." ZOBRAZIT VÍCE
Naším cílem je v EU v následujících letech vytvořit 5 milionů nových pracovních míst. Všichni Evropané si zaslouží šanci, a to zejména naše mládež. Chceme vytvořit nová pracovní místa, abychom zastavili odliv mozků investicí do skvělého evropského potenciálu díky strategii založené na čtyřech pilířích: obchod, infrastruktura, inovace a naše sociální tržní hospodářství. ZOBRAZIT VÍCE

ZRUŠENÍ 1 000 ZASTARALÝCH LEGISLATIVNÍCH OPATŘENÍ

"Přineseme Evropu zpět k lidem zrušením tisíce zastaralých legislativních opatření a snížením počtu úředníků pro současné povinnosti Evropské unie." ZOBRAZIT VÍCE
Abychom snížili byrokratickou zátěž v Evropě, zrušíme zastaralé a zbytečné právní předpisy a – kdekoli to bude potřebné – omezíme počet funkcionářů v institucích EU pro současné povinnosti Evropské unie. Tento systém zefektivníme, abychom zajistili, že bude přístupnější a vstřícnější vůči občanům.

A LASKAVÁ EVROPA

FOND PRO DIGITÁLNÍ PŘECHOD PRO TOVÁRNÍ DĚLNÍKY

"Vytvoříme Fond pro digitální přechod pro poznamenané pracovníky, který bude částečně financován z digitální spravedlivé daně, abychom se ujistili, že internetoví giganti také přispívají do naší společnosti." ZOBRAZIT VÍCE
Zřízením Fondu pro digitální přechod podpoříme naše pracovníky, abychom se ujistili, že na nikoho nezapomeneme, až dojde k narušení trhu práce s ohledem na digitální přechod. Trhy jsou klíčové, ale my věříme také v sociální odpovědnost firem. Zavedením digitální spravedlivé daně, abychom tento nový fond částečně financovali, zajistíme, že internetoví gigantiprofitující z našeho trhu také zaplatí svůj spravedlivý díl a přispějí do naší společnosti.

PŮJČKY NA BYDLENÍ PRO MLADÉ RODINY

"Zavedeme půjčky na budování domů, abychom umožnili mladým rodinám vybudovat jejich vlastní domovy." ZOBRAZIT VÍCE
Mnoho lidí v Evropě se potýká s vysokými nájmy. Zavedením půjček na bydlení financovaných Evropskou investiční bankou zajistíme, že mladé rodiny již nebudou muset žít ve svých dětských pokojích v přeplněných bytech svých rodičů a že si budou moci dovolit jejich vlastní domy.

SVĚTOVÝ ZÁKAZ DĚTSKÉ PRÁCE

"Prosadíme světový zákaz dětské práce." ZOBRAZIT VÍCE
Chceme zachovat naše hodnoty a učinit z EU vzor pro svět. Jestli ne Evropa, tak kdo jiný by mohl ochránit práva dětí po celém světě. Zajistíme, aby všechny naše spravedlivé obchodní dohody zahrnovaly doložku o zákazu dětské práce a prosazovaly ji. Nikomu by nemělo být dovoleno vykořisťovat nevinnost dětí za účelem zisku.

AMBICIÓZNÍ BOJ SE ZMĚNAMI KLIMATU A SVĚTOVÝ ZÁKAZ PLASTŮ NA JEDNO POUŽITÍ

"Budeme pevně dodržovat globální klimatické úmluvy a bojovat za globální úmluvu o zákazu plastů na jedno použití, abychom předešli tomu, že se naše planeta promění v největší skládku odpadků ve vesmíru." ZOBRAZIT VÍCE
Změna klimatu ohrožuje existenci lidstva a budoucnost našich dětí. Proto budeme i nadále respektovat dohody z Paříže a Katovic a budeme v těchto ambicích pokračovat. Společným investováním do vývoje letadel s nízkými emisemi můžeme revolucionalizovat leteckou dopravu a stát se lídry technologií v oblasti životního prostředí. Nedovolíme, aby se naše planeta proměnila v největší skládku odpadků ve vesmíru. Jako průkopníci čistých technologií vyzveme k přijetí celosvětové úmluvy o zákazu plastů na jedno použití.